Порядок запису до бібліотеки

– право користування Бібліотекою мають учні, викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів училища

– під час запису до Бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування і підтвердити зобов’язання своїм підписом в читацькому формулярі

– учні записуються до Бібліотеки за списком навчальної групи та в індивідуальному порядку при наявності учнівського квитка, викладачі та майстри в. н. та інші категорії користувачів – за паспортом

– на підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві книг та їх повернення

Порядок користування абонементом та читальним залом

– періодичні видання видаються викладачам на абонемент терміном на 15 днів, учням лише в читальному залі

– рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються лише в читальному залі

– кількість літератури, що видається в читальному залі, не обмежена

– навчальна та методична література видається користувачам на час навчання з обов’язковою перереєстрацією наприкінці навчального року

– за кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі

Бібліотека зобов’язана

– інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібної літератури

– дбати про культуру обслуговування користувачів

– проводити на початку року перереєстрацію

– забезпечувати режим роботи Бібліотеки згідно з вимогами училища

Бібліотека має право

– інформувати адміністрацію училища про порушення користувачами основних вимог користування літературою

– вимагати від керівництва училища не допускати видачі атестатів та дипломів при заборгованості  у бібліотеці

Користувач має право

– безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами

– на консультативну допомогу в отриманні бібліотечно- бібліографічних знань

– брати участь у заходах, що проводить Бібліотека

Користувач зобов’язаний

– дотримуватись Правил користування Бібліотекою. За порушення Правил користувач може бути позбавлений права користування Бібліотекою

– під час запису до Бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра

– дбайливо ставитися до книг: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати та загинати сторінки

– повертати книги, не пізніше встановленого термін

– не виносити з приміщення Бібліотеки книги, які не зафіксовані в читацькому формулярі

– на час літніх канікул повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ним у читацькому формулярі книги

– у разі вибуття або звільнення з училища повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист

Відповідальність користувача

– у разі втрати або пошкодження книги користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) книгами, або відшкодувати їх ринкову вартість